Sretan vam Međunarodni dan prevođenja!

Književno prevođenje

(Poruka uz Međunarodni dan prevodilaca)

Spomen-dan sv. Jeronima (30. rujna) u mnogim se zemljama širom svijeta od 1991. godine naovamo raznoliko obilježava kao Međunarodni dan prevodilaca. Na tzv. zanatsko-tehničkoj razini postoje između književnog prevođenja i ostalih oblika široko razgranata prevodilaštva stanovite dodirne točke. Svi samozatajni poslenici koji se ovim odgovornim radom bave predano i savjesno sve su svjesniji nepobitne činjenice da se bez raznovrsnih prevodilačkih usluga i uradaka suvremeni život ne može ni zamisliti. Stoga je ovaj svečani dan u najširem smislu riječi blagdan svih prevodilaca.

            Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) želi ovaj dan usaditi u svijest šire javnosti. Prigodna glosa koju upravo čitate nošena je težnjom da se u tristotinjak riječi sažeto preciziraju pojedini aspekti književnog prevođenja. Postupno prelazeći u dobru tradiciju, ona utire put nastajanju šarolika niza varijacija na temu s naglašenim provodnim motivima u kojima se razvidno zrcali smisao našega stvaralačkog djelovanja na hrvatskom kulturnom obzorju.

            Ovogodišnjom porukom želimo svratiti pozornost kulturne javnosti na premalo posviještenu činjenicu da smo mi, književne prevoditeljice i prevodioci, autorice i autori književnih prijevoda, pa je stoga nužno da naša imena neizostavno i uočljivo budu istaknuta u objavljenim književnim prijevodima. To je dodatno jamstvo osebujne umjetničke kakvoće književnog prijevoda, pri čemu od goleme pomoći može biti u novije vrijeme i u nas katkada primjetna praksa prema kojoj se u znalački uređenim knjigama uz bilješku o piscu pojavljuje i bilješka o prevodiocu. S obzirom na to da se prevodilački upuštamo i u prevođenje remek-djela koja iz pojedinih nacionalnih književnosti ulaze u korpus recentne svjetske književnosti, prevodilačko koautorstvo time još više dobiva na važnosti.

            Svjetska književnost u vrsnim hrvatskim prijevodima nezamisliva je bez samoprijegorna književno-prevodilačkog pregalaštva. Prevodilačke tribine, izložbe i specijalizirani susreti uvriježeni su oblici našega javnog djelovanja koje ćemo i nadalje fokusirati na jačanje svijesti o našoj nezaobilaznoj nezamjenjivosti u procesu stvaranja i populariziranja umjetnosti riječi.

U Zagrebu, 30. rujna 2017.                                 Sead Muhamedagić
 Podijeli na društvenim mrežama