Irena Gavranović Lukšić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena u Zagrebu gdje je i završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Studij klasične filologije započela je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te nastavila u Beogradu na Odeljenju za klasične nauke. Kao stipendist Vlade Republike Grčke - njezinoga Ministarstva Makedonije i Trakije - odlazi na studij grčkoga jezika i književnosti na Demokritovo sveučilište u Trakiji. Po završetku studija upisuje poslijediplomski studij Teorije prevođenja na Jonskome sveučilištu na Krfu, na kojem je i obranila magistarski rad s temom Poredbene analiza prijevoda - na engleski, njemački i talijanski jezik - 'Askeze' Nikosa Kazantzakisa. Doktorand je na Odsjeku za novogrčki jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Nacionalnog i kapodistrijskog sveučilišta u Ateni. 

Redovni član DHKP-a od 2013. godine. 

 Bibliografija

 Jezici

novogrčki  hrvatski hrvatski  novogrčki

Kontakt