Mate Maras REDOVAN ČLAN

 Životopis

  1. Zanrovi


    Beletristiku, nebeletristiku, dramu, poeziju

    Zivotopis

    MATE MARAS, rođen u Studencima kod Imotskog 1939. U Zagrebu je završio Petu gimnaziju te diplomirao matematiku i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Dvije godine studirao glumu na Akademiji za kazališnu umjetnost. Radio je kao srednjoškolski profesor, a poslije kao profesionalni prevoditelj književnih djela. Neko je vrijeme bio predsjednikom Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Urednikovao je u nakladničkim kućama i na Hrvatskome radiju. Neko vrijeme bio tajnikom središnjice Matice hrvatske. Sedam godina proveo kao diplomat u Parizu i Washingtonu.

    Sastavio je Rimarij - Srokovni rječnik hrvatskoga jezika  (1994.). Objavio zbirku pjesama Kasna berba (2005.) i roman Pisma od smrti (2013.). Napisao komediju Vesele žene imotske (2010., prema Shakespeareu). Preveo djela mnogih klasika: s engleskoga (Beowulf, Shakespeare, Milton, Woolf), s talijanskoga (Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Lampedusa, Svevo), s francuskoga (Pjesma o Rolandu, Marie de France, Rabelais, Proust) i s rumunjskoga (Eminescu).

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski francuski  hrvatski talijanski  hrvatski rumunjski  hrvatski

Kontakt