Snježana Rodek REDOVAN ČLAN

 Životopis

ŽIVOTOPIS HDKP

Životopis

 


Školovanje                  1967.-75.        Osnovna škola u Koprivnici

                                    1975.-79.        Srednja škola u Koprivnici, pedagoško usmjerenje

                                    1979.-85.         Studij njemačkog i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Diplomska radnja kod prof. dr. Ive Runtića s temom Märchenhafte Gehalte in den “Mystifikationen der Sophie Silber” von Barbara Frischmuth

                                   1984.-86.        Studij francuskog jezika na Sveučilištu Sorbonne  Nouvelle u Parizu

 

Zaposlenje                  1987.-93.        Profesor njemačkog i francuskog jezika na školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu

                                    1993.-94.       Profesor njemačkog jezika na XVIII. gimnaziji u Zagrebu

                                   1994.-1999.    Profesor njemačkog jezika na školi za strane  jezike, Varšavska 14, Zagreb

                                    01. 09. 1999. - 29. 07. 2003.   Lektor na Katedri za njemački jezik pri Odsjeku za germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu

                                    od 29. 07. 2003.          Viši lektor na Katedri za njemački jezik pri Odsjeku za germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu

 


 

Prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti i odabrana bibliografija

 

Nastavna djelatnost

 

§ Od 01. 09. 1999. lektor, od 29. 07. 2003. viši lektor na Katedri za jezik pri Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Nositeljica kolegija na preddiplomskom studiju: Suvremeni njemački jezik I, II, III i IV te Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I i II.
Nositeljica kolegija na diplomskom prevoditeljskom studiju: Vježbe pismenog prevođenja I, II, III i IV te seminara Terminologije i jezici struka I, II i III.
Mentorica pri izradi diplomskih radnji na diplomskom prevoditeljskom studiju.

§  Od 2015. predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju interkulturalne njemačko-hrvatske poslovne komunikacije kolegij Kontrastivna tekstologija: Opći akti trgovačkih društava.

§  Ožujak 2019.: Koordinatorica studentskog projekta  pod radnim nazivom Poredbeni pojmovnik (POPOJ): hrvatske, austrijske i njemačke državne institucije – hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski internetski leksikon.

§  Komentorstvo pri izradi studentskog rada nagrađenog rektorovom nagradom za 2018. Nagrađeni su studenti Sandro Stojić, Matija Đurđek i Katarina Osmakčić za rad Hrvatsko-njemački glosar sigurnosti u cestovnom prometu. Od terminološkog problema do prijevodnog rješenja.

§  18. 09. 2017. – 30. 09. 2017.: Ljetna škola: Jezik i pravo, Samobor 2017. Organizacija Ljetne škole i mentorstvo pri izradi stručnih prijevoda i glosara. Ljetna škola: Jezik i pravo organizirana je u suradnji Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Centra za prevodilačke znanosti Sveučilišta u Beču (Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien).

§  Studeni 2014. – rujan 2016.: Voditeljica studentskog projekta Njemačko-hrvatska terminološka baza podataka.

 

 

Izbor iz objavljenih stručnih radova

§  Njemačko-hrvatski digitalni strukovni rječnik. 2017. Ur. Rodek, Snježana. 7629 natuknica. Mrežna publikacija Filozofskog fakulteta u Zagrebu: http://theta.ffzg.hr/dsr.

§  Rodek, Snježana (2008): Hrvatsko-njemački poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia. ISBN 978-953-157-527-0. 33 000 natuknica

§  Rodek, Snježana; Kosanović, Jasenka (2004): Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia.  ISBN 953-157-462-6. 38 000 natuknica.

 

Prijevodi književnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik

 

§  Wedekind, Frank: Lulu. Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 2015. 80 str.

§  Jelinek, Elfriede: Rozamunda. Kazališna predstava premijerno izvedena 22. 2. 2011. u Zagrebu u produkciji kazališta Hotel Bulić i Teatra &TD.

§  Winkler, Josef: Roppongi. Rekvijem za oca. Roman. Zagreb: Leykam International, 2009. 120 str.

§  Winkler, Josef: Vijenac od kornjačevine u ulici Hensel. Pripovijetka. Zagreb: Kulturkontakt, 2009. 10 str.

§  Jelinek, Elfriede: Jackie. Kazališna predstava u režiji Ivice Buljana i produkciji Zagrebačkog kazališta mladih, premijerno izvedena 30. 01. 2008.

§  Müller, Heiner: Kvartet. Kazališna predstava u režiji Ivice Buljana i produkciji Teatra ITD  Zagreb, premijerno izvedena 17. 01. 2007.

§  Müller, Heiner: Medeja – materijal. Kazališna predstava u režiji Ivice Buljana i produkciji Novog Kazališta Zagreb i Mini teatra Ljubljana, premijerno izvedena 18. 01. 2004.

 

Recentni objavljeni prijevodi teorijskih i znanstvenih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik

 

§  Bausinger, Hermann: Predaja. U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 16 Str.

§  Braća Grimm: Njemačke predaje: Predgovor prvome svesku. U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 12 Str.

§  Honko, Lauri: Memorati i narodno vjerovanje. U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 15 Str.

§  Lüthi, Max: Praoblik i ciljni oblik predaje i bajke.  U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 18 Str.

§  Ranke, Kurt: Problemi kategorija usmene proze. U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 10 Str.

§  von Sydov, Carl Wilhelm: Kategorije usmene prozne književnosti. U: Marks, Ljiljana; Rudan, Evelina (ur.) (2018): Predaja: temelji žanra. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 19 Str.

§  Fürstenau, Sara i dr. (2013): Obrazovanje učitelja i nastavnika u Njemačkoj – izvještaj iz europske perspektive. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (ur.): Europsko obrazovanje ucitelja i nastavnika – na putu prema novom obrazovnom cilju. Zagreb: Školska knjiga. 29 str.

§  Tischler, Kornelia i dr. (2013): Obrazovanje učitelja i nastavnika u Austriji – između tradicije i inovacije. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (ur.): Europsko obrazovanje ucitelja i nastavnika – na putu prema novom obrazovnom cilju. Zagreb: Školska knjiga. 28 str.

§  Peček, Mojca (2013): Obrazovanje učitelja i nastavnika u europskoj perspektivi: primjer Slovenije. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (ur.): Europsko obrazovanje učitelja i nastavnika – na putu prema novom obrazovnom cilju. Zagreb: Školska knjiga. 29 str.

§  Lénárt, Tamás (2013): Gradski arhiv. György Klösz fotografira Budimpeštu. U: Oraić Tolić/Szabo (ur.): Imaginacije prostora. Zagreb: disput. 10 str.

§  Krause, Stephan (2013): Pjesma i veduta – Janos Terey: A Canalettoi Pillantas. U: Oraić Tolić/Szabo (ur.): Imaginacije prostora. Zagreb: disput. 10 str.

§  Kulcsár Szabó, Ernő (2013): Za i protiv: O diskurziviranju kulture kao prostora. U: Oraić Tolić/Szabo (ur.): Imaginacije prostora. Zagreb: disput. 10 str.

§  Helmchen, Jürgen (2011):  European education i obrazovanje – kritički pogled na koncepte i reforme. U: Domović V., Gehrmann S., Krüger-Potratz M., Petravić A. (ur.) (2011): Europsko obrazovanje - Koncepti i perspektive iz pet zemalja. Zagreb : Školska knjiga. 18 str.

§  Krüger-Potratz, Marianne(2011):  Interkulturalno obrazovanje – od pedagogije za specifičnu ciljnu skupinu do multidisciplinarne zadaće. U: Domović V., Gehrmann S., Krüger-Potratz M., Petravić A. (ur.) (2011): Europsko obrazovanje - Koncepti i perspektive iz pet zemalja. Zagreb : Školska knjiga. 17 str.

§  Terminologija: Emocionalnost, Motivacija/Motiviranje, Rana nastava, str. 205 – 221, Metodika br. 4/2002., Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi. 16 str.

§  Podučavanje i učenje stranih jezika: Usporedba znanstvenih koncepcija na međunarodoj razini, str. 180 – 195, Metodika br. 2 – 3/2001, Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi.

§  Terminologija, Didaktika, Metodika, str. 277 – 285, Metodika br. 2 – 3/2001, Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi.

§  Kleedorfer, Jutta (1998): Čitati s voljom i razumom. Zagreb: Hrvatsko čitateljsko društvo.

 

Recentni objavljeni prijevodi teorijskih i znanstvenih tekstova s hrvatskog na njemački jezik

 

§  Čapo J., Hornstein Tomić C., Jurčević C. (ur.) (2014): Großvaters Traum: Grenzüberschreitende Erfahrungen Kroatischer Auswanderer. Zusammenfassung. Institut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zagreb. 259 – 274. 15 str.

§  Domović, Vlatka i drugi (2013):  Perspektive razvoja obrazovanja učitelja i nastavnika u Republici Hrvatskoj. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2013): Europäische Lehrerbildung. Annäherung an ein neues Leitbild. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 32 str.

§  Ajanović-Trnčić, Alma i drugi (2013):  Europska dimenzija u obrazovanju nastavnika u Bosni i Hercegovini. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2013): Europäische Lehrerbildung. Annäherung an ein neues Leitbild. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 23 str.

§  Čutura, Ilijana i drugi (2013):: Obrazovanje nastavnika u Srbiji. U: Domovic V., Gehrmann S., Helmchen J., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2013): Europäische Lehrerbildung. Annäherung an ein neues Leitbild. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 30 str.

§  Muštović, Faiza i drugi (2011): Bildungsreformen auf dem Weg nach Europa – Erfahrungen aus Bosnien und Herzegowina. U: Domovic V., Gehrmann S., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2011):  Europäische Bildung - Konzepte und Perspektiven aus fünf Ländern. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 22 str.

§  Vican, Dijana (2011):  Die Entwicklung des Schulwesens und der Bildungspolitik in der Republik Kroatien auf dem Weg nach Europa. U: Domovic V., Gehrmann S., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2011):  Europäische Bildung - Konzepte und Perspektiven aus fünf Ländern. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 26 str.

§  Jerković, Ivan (2011):  Hochschulbildung in Serbien: Erfahrungen mit Reformen und Perspektiven. U: Domovic V., Gehrmann S., Krüger-Potratz M., Petravic A. (Hrsg.) (2011): Europäische Bildung - Konzepte und Perspektiven aus fünf Ländern. Münster/ New York/ München / Berlin : Waxmann. 20 str.

 

Nastup na stručnom i znanstvenom skupu

 

22. 9. 2017.: Rechtssprache im Vergleich: Kroatisch – Deutsch. Plenarno predavanje i cjelodnevna radionica u okviru Ljetne škole: Jezik i pravo. Samobor 2017.

20. 10. 2016.: Primjena terminoloških načela hrvatskoga jezika pri prevođenju njemačke ekonomske terminologije na hrvatski. Predavanje za studente diplomskog studija na Centru za prevodilačke znanosti Sveučilišta u Beču (Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien).

24. 2. 2015.: Terminološka načela hrvatskoga jezika i administrativni jezik. Predavanje za hrvatske prevoditelje u Prevoditeljskom centru za Europski parlament u Luxemburgu.

26. 3. 2014.: Prevoditeljski problemi u jeziku poslovne komunikacije. Tipične sintaktičke pogreške u prijevodima s njemačkog jezika. Cjelodnevna radionica za članove prevoditeljskog udruženja Integra. Zagreb.

19. 12. 2014.: Kulturne specifičnosti tekstne vrste 'pismo dioničarima' – kontrastivno istraživanje njemačkih i hrvatskih tekstova. Izlaganje na Petom međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). 18. - 20. 12. 2014., Zagreb.

20.12.2012. – Interkulturalni aspekti uporabe mocijskih parnjaka u njemačkom i hrvatskom jeziku na primjeru javnih natječaja i oglasa za radno mjesto. Izlaganje na Četvrtom međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). 19. - 20. 12. 2012., Zagreb.

20.10.2012. – Fachsprachen in der EU. Plenarno predavanje na XX. međunarodnoj konferenciji Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika: Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU. 19. - 21. listopada 2012., Zagreb.

09.05.2012. – Njemačka poslovna terminologija – Prevodilac kao posrednik između dviju poslovnih kultura.  Cjelodnevna radionica za članove prevoditeljskog udruženja Integra. Zagreb.

02.02. 2010. – Kontrastivna tekstologija u službi dvojezične stručne leksikografije. Izlaganje na lingvističkom krugu. Zagreb.

18.11. 2009.– Stručna terminologija: Državna uprava, vladine institucije i gospodarstvo. Cjelodnevna radionica za članove prevoditeljskog udruženja Integra. Zagreb.

7.12.2005. – Njemačka poslovna terminologija – Trgovačko pravo s posebnim osvrtom na jezik javnih natječaja. Cjelodnevna radionica za članove prevoditeljskog udruženja Integra. Zagreb.

5.5.2004. – Financijski izvještaji u bankarstvu. Cjelodnevna radionica za članove prevoditeljskog udruženja Integra. Zagreb.

 

 

 


 Bibliografija

 Jezici

njemački  hrvatski

Kontakt