Anita Peti-Stantić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Anita Peti-Stantić redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost. Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozmstvu te održala niz pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima.

Kao urednica, osnovala je i godinama vodila biblioteku za mlade Krijesnica u izdavačkoj kući Golden Marketing, a 2007. je u izdavačkoj kući Algoritam osnovala biblioteku za mlade Arboretum Electa, koju je uređivala do 2015. Na hrvatski je sa slovenskoga prevela knjigu Mete Grosman U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću (Algoritam, 2010), a tijekom svoga boravka na Sveučilištu Tufts surađivala je s Maryanne Wolf i Stephanie Gottwald u Centru za čitanje i lingvistička istraživanja te se specijalizirala za RAVE-O metodu.
Od 2015. je godine voditeljica radne skupine u okviru COST akcije IS1401 unutar koje se, u pet podskupina, istraživači iz 27 zemalja bave istraživanjem razvojnih vidova čitalačke pismenosti i čitalačke kompetencije. U tom je svojstvu održala više plenarnih i pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama, a u okviru projekta HRZZ Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture, koji vodi od 2017. godine organizirala je istraživanje konkretnosti, predočivosti, dobi usvajanja i relativne čestoće 6000 riječi koje je rezultiralo Hrvatskom psiholingvističkom bazom. U suradnji sa savjetnicima iz Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala je niz radionica o podučavanju vokabulara i struktura teksta, a ta će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U slobodno se vrijeme bavi prevođenjem. U posljednjih joj je 5 godina objavljeno 20 knjiga prijevoda. 

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski slovenski  hrvatski

Kontakt