Ivica Baković REDOVAN ČLAN

 Životopis

Ivica Baković rođen je u Čakovcu 1982. Diplomirao je kroatistiku i slavistiku 2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. i doktorirao. Zaposlen je kao docent na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje makedonsku i južnoslavenske književnosti te prevođenje s makedonskog na hrvatski. U nekoliko je navrata boravio na stipendijama u Makedoniji (BASILEUS, CEEPUS), u Francuskoj kao stipendist Vlade Francuske Republike, Njemačkoj i Češkoj. Sudjelovao je na više domaćih i inozemnih znanstvenih simpozija. Znanstvene i stručne radove objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima. Autor je knjige Drama oko povijesti. Povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća (Zagreb: Srednja Europa, 2018).

 Bibliografija

 Jezici

makedonski  hrvatski

Kontakt