Dalibor Blažina REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi


a) Beletristiku: poljska proza 20. st., suvremena poljska proza
b) Nebeletristiku: poljska esejistika, književna teorija i povijest
c) Dramu: poljska drama 20. stoljeća
d) Poeziju: suvremena poljska poezija

Životopis


Rođen u Zagrebu 1955. godine. Studirao komparativnu književnost i poljski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1974-1979). Stažirao na Varšavskom sveučilištu i Jagiellonskom sveučilištu u Krakovu (1981/82, 1986, 1991/92). Od 1981. do umirovljenja  u okviru zagrebačkog studija polonistike vodio predmete iz područja poljske književnosti, kulture, teatrologije i translatologije. U više navrata vodio nastavu i na poslijediplomskim studijima. Magistrirao radom o Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu, doktorirao disertacijom o dramskoj i kazališnoj kritici Jana Kotta. Iako je predavao cjelokupnu povijest poljske književnosti, kao znanstvenik uglavnom se bavio književnošću i kazalištem 19. i 20. stoljeća i poljsko-hrvatskim književnim i  kulturnim vezama. Objavio je tri knjige: Katastrofizam i dramska struktura. O Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu (1993), U auri Dušnog dana. Ogledi i rasprave o poljskoj književnosti i njezinoj hrvatskoj recepciji (2005), Paradoks o kritičaru. Jan Kott u tekstosferi kulture (2011) te više desetaka znanstvenih i stručnih članaka i rasprava, pretežito u hrvatskom i poljskom znanstvenom tisku. Objavio je i oko pet stotina natuknica o poljskoj književnosti za razna hrvatska leksikografska izdanja. Uredio je desetak knjiga i zbornika, priredio više autorskih emisija za Treći program Hrvatskog radija, sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, gostovao na tribinama, držao javna predavanja, sudjelovao u promocijama poljskih autora i njihovih djela.  

Od 1998. glavni je urednik Književne smotre, časopisa za svjetsku književnost, i u tom je svojstvu uredio stotinjak brojeva tog uglednog znanstvenog časopisa. Ujedno je član savjeta triju poljskih časopisa: Rocznik Komparatystyczny (Szczecin), Schulz /Forum (Gdańsk), Witkacy! (Varšava).

Od 2005/06. do 2011. godine bio je prodekan za nastavu, odnosno prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta, a sudjelovao je i u radu različitih sveučilišnih tijela. Od 2012. do 2020. bio je predstojnik Katedre za poljski jezik i književnost.

S poljskog na hrvatski jezik prevodio je djela S. I. Witkiewicza, B. Schulza, C. Miłosza, J. Iwaszkiewicza, Z. Herberta, J. Kotta, P. Szewca, P. Pazińskog, A. Szczypiorskog te drugih poljskih pisaca, filologa i teatrologa. Bavio se i simultanim i konzekutivnim prevođenjem. Pokrenuo je i organizirao više međunarodnih znanstvenih i kulturnih manifestacija, ponajprije Dane Zdravka Malića. Dugi niz godina bio je član predsjedništva Hrvatskog filološkog društva, a danas je član Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatskog P.E.N. Centra.

Od 2020. u mirovini. Iste godine izabran je u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Diplome ministra vanjskih poslova Republike Poljske za iznimne zasluge u promoviranju Poljske u svijetu (2000), nagrade Stanisław Ignacy Witkiewicz (2003), koju dodjeljuje Uprava Poljskoga centra Međunarodnoga kazališnoga instituta (ITI-UNESCO) kao priznanje za doprinos u promoviranju poljske kazališne kulture u svijetu, pisma zahvale Ministra znanosti i visokog školstva Republike Poljske kao „izraz priznanja i poštovanja za napor uložen u širenje ljepote poljske književnosti, iznimnih djela poljskih pjesnika i pisaca, kao i za propagiranje poljskog jezika u okviru polonističkog studija u Zagrebu“ – povodom 50. obljetnice studija polonistike (2015), Povelje Filozofskog fakulteta  (2019), godišnje nagrade Hrvatskog društva književnih prevodilaca Josip Tabak za prijevod romana Nezasitnost S.I. Witkiewicza (2020), te odlikovanja Zlatni križ za zasluge u razvoju poljsko-hrvatske znanstvene suradnje i promicanju poljske kulture, kojim ga je odlikovao predsjednik Republike Poljske (2022). 

 


 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  poljski poljski  hrvatski

Kontakt