Hedi Blech-Vidulić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi


a) Beletristiku: najradije suvremenu ali može i dr.

b) Nebeletristiku:

c) Dramu: suvremenu

d) Poeziju: iz svih razdoblja

Životopis


Rođena sam u Njemačkoj i tamo živjela dvadesetak godina. U Zagrebu sam diplomirala grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti. Već godinama se bavim prevođenjem s hrvatskog na njemački jezik, a od 1997. sam članica Druš?tva hrvatskih književnih prevodilaca.

Bibliografija


Pjesme Tina Ujevića, A. B. Šimića, Dragutina Tadijanovića, Dražena Katunarića; pripovijetke Antuna Šoljana, Petra Šegedina, Vjekoslava Kaleba, Vladana Desnice, Mirka Kovača, Dragutina Horkića, Zorana Ferića, Roberta Perišića; lirske zapise Vesne Krmpotić; roman Jasminke Domaš, Damira Miloša, D. Horkića; kritike Tee Benčić, Tonka Maroevića

U pripremi:
Pjesme o moru (Ako imate koju lijepu, javite mi se!)

Uzorak

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  njemački

Kontakt