Maja Oršić - Magdić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zanrovi

a) Beletristiku: njemačku, englesku, stariju, dječju i za odrasle
b) Nebeletristiku: njemačku, englesku; putopise, djela povijesne, umjetničke, glazbene tematike
c) Dramu: njemačku, englesku; stariju i suvremenu,
dječju i za odrasle

Zivotopis

Rođena u Zagrebu. Diplomirala germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu te muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Članica DHKP-a od 1999. Prevodi pretežno za kazalište, te djela putopisnoga karaktera kao i tekstove povijesne, umjetničke (glazbene), vjerske tematike.

Bibliografija

Byron-Suckow, MANFRED, dramska poema (aleksandrinac); I. Vidić, Život u sjeni banane (prijevod na engleski); D. Mihanović - Z. Juranić, Pingvini (libreto; prijevod na njemački); N. Coward, Privatni životi, drama.

U pripremi: Violić - Klaić, Priručni rječnik Francuske revolucije za Büchnerovu dramu 'Dantonova smrt' (prijevod na njemački).

Uzorak

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski njemački  hrvatski hrvatski  engleski hrvatski  njemački

Kontakt