Zrinka Blažević REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zrinka Blažević (1972.) redovita je profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je i četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija. Njezina uža prevodilačka specijalizacija su metrički prepjevi latinske poezije na hrvatski jezik, a s latinskoga prevodi i historiografska i prirodnoznanstvena djela. 


 Bibliografija

 Jezici

latinski  hrvatski