Tatjana Tarbuk REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zanrovi


a) Beletristiku: suvremenu i klasike
b) Nebeletristiku
c) Dramu
d) Poeziju

Zivotopis


Rođena 1961. u Zagrebu. Završila Komparativnu književnost, Španjolski i Portugalski na FF-u u Zagrebu, i Portugalske studije na FF-u u Lisabonu.

Bibliografija


Antologija suvremenoga portugalskog pjesništva, Ceres, Zagreb, 1999.
Fernando Pessoa: Knjiga nemira, Konzor, Zagreb, 2000.
José Cardoso Pires: Balada o psećoj plaži, Znanje, Zagreb, 2008.

U pripremi:
Antologija portugalskog nadrealizma, Konzor

Uzorak

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  portugalski hrvatski  španjolski portugalski  hrvatski španjolski  hrvatski

Kontakt