Iva Grgić Maroević REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi

a) Beletristiku: stariji, noviji i suvremeni autori i autorice

b) Nebeletristiku: traduktologija, lingvistika, feministička teorija, književna teorija, povijest, povijest umjetnosti

c) Dramu: autorice

d) Poeziju: autorice


Životopis

Rođena 1963. Diplomirala anglistiku i talijanistiku, apsolvirala amerikanistiku, magistrirala i doktorirala književnost (s prevodilačkim temama) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je deset godina radila kao lektorica u Odsjeku za talijanistiku. U Centru za ženske studije u Zagrebu predavala feminističku književnu kritiku; kao predavačica u više navrata gostovala na Visokoj školi za prevodioce i tumače u Trstu.

U Društvu hrvatskih književnih prevodilaca osnovala i vodila radionice prevođenja talijanske književnosti.

Najviše prijevoda objavila iz moderne i suvremene književnosti (L. Pirandello, V. Woolf, P. Levi, G. Mascioni, D. Maraini, D. Del Giudice i drugi). Priredila zbornik O hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju (Zagreb, 1996, u suradnji), blok Poetike prevođenja u časopisu Kolo (br. 3, 1998),izdanje Luigi Pirandello za biblioteku Školske knjige "Nobelovci" (Zagreb, 2002) te zbornik s drugog Zagrebačkog prevodilačkog susreta pod naslovom Prevođenje kultura (Zagreb, 2005). Autorica knjige Osman i njegovi dvojnici. Traduktološka studija (Zagreb, 2004).

Talijanski institut za kulturu u Zagrebu dodijelio joj je 1993. godišnju prevodilačku nagradu Frano Čale.


Bibliografija

Vidi bibliografsku bazu.

U pripremi: Virginia Woolf, The Voyage Out

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski talijanski  hrvatski

Kontakt