Tatjana Paić-Vukić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Tatjana Paić-Vukić (1963.) diplomirala je orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost i turski jezik i književnost) na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Magistarski rad o palestinskom književniku Gassanu Kanafaniju i doktorski rad o svijetu sarajevskog kadije Mustafe Muhibbija obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. radi u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u kojemu je znanstvena savjetnica i voditeljica Orijentalne zbirke rukopisa. Objavljuje znanstvene i stručne radove s područja orijentalne filologije i kulturne povijesti osmanske Bosne. Od 1994. kao vanjska suradnica predaje arapski jezik na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sada u naslovnom nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Autorica je znanstvene monografije Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije, koja je 2011. izašla i na engleskom jeziku. S engleskog je prevela knjige Islam za početnike i Sultanovi podanici: kultura i svakodnevnica u Osmanskom Carstvu. U časopisima Tema, Forum, Poezija, Behar i Gordogan objavila je prijevode pjesama suvremenih arapskih pjesnika Adonisa i Nedžvana Derviša, a za časopis Gordogan povremeno prevodi publicističke tekstove s engleskog i arapskog. Godine 2016. objavila je zbirku odabranih Adonisovih pjesama Zrcalo sna.

 Bibliografija

 Jezici

arapski  hrvatski engleski  hrvatski

Kontakt