Tomislav Brlek REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi


a) Beletristiku
b) Nebeletristiku

Životopis


Tomislav Brlek (Zagreb, 1971), diplomirao engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost, magistrirao iz anglistike radnjom Mjesto i značenje Teda Hughesa u tradiciji shakespearske kritike i doktorirao iz teorije književnosti disertacijom T.S. Eliot u kontekstu suvremene književne teorije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1996, najprije kao znanstveni novak na Odsjeku za anglistiku a od 2000. do danas na Katedri za opću povijest književnosti Odsjeka za komparativnu književnost. Objavio niz znanstvenih i stručnih radova u međunarodno priznatim publikacijama s područja teorije i povijesti književnosti te filmologije. Izlaganjima sudjelovao na više od dvadeset međunarodnih skupova u inozemstvu (Beč, Kairo, Brno, Pariz, Graz, Lyon, Tours) i Hrvatskoj.

Bibliografija


Noam Chomsky: 11. 9. (Jesenski i Turk, 2002)
Miroslav Krleža: Finale (PAJ: A Journal of Performance and Art 75, vol. 25, no. 3: 135-140)
Eric A. Havelock: Muza uči pisati (AGM, 2003)
Umberto Eco: Šest šetnji pripovjednim šumama (Algoritam, 2005)

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  engleski španjolski  hrvatski

Kontakt