Mato Balić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođen sam (otac Đuro, majka Stana) u Bošnjacima 8.1.1947. Osnovu školu završio sam u Bošnjacima. Zatim pohađam Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati, Voćarska 106, prva dva razreda, a druga dva u Đakovu, gdje sam 1966. maturirao. Zatim slijedi vojni rok od 18 mjeseci u Bitolju, Makedonija. Nakon toga studiram filozofiju i teologiju na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu (sada Teološki fakultet), 9 semestara, a 10. semestar na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje sam teologiju diplomirao 19.6.1995. Kada sam 1972. nakon 9 semestara teologije izišao iz bogoslovije, tadašnji komunistički režim (ne priznavajući crkvene škole) mi je priznao da imam samo osnovnu školu, pa sam šk. god. 1972./73. ponovno polagao sve razrede gimnazije i maturu na VI. Gornjogradskoj gimnaziji, Katarinski trg br. 5., Zagreb. Nakon toga sam studirao germanistiku (njemački jezik i književnost) te talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 14. veljače 1978. godine. Zatim sam 12 godina radio kao viši stručni prevodilac u Končaru-Inženjering, Fallerovo šetalište 22, Zagreb, nakon čega me tvrtka (kao i mnoge druge) šalje na čekanje te zatim na burzu za nezaposlene. Od 1991. radim kao vjeroučitelj na Osnovnoj školi Ante Kovačića, u Zagrebu. 

Oženio sam se 1980. s Katicom, rođena Pleša; imamo troje djece: Luciju, Luku, Anu.

 Bibliografija

 Jezici

francuski  hrvatski njemački  hrvatski hrvatski  njemački hrvatski  talijanski talijanski  hrvatski

Kontakt