Dušanka Vuletić Orlandi REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zanrovi


a) Beletristiku

b) Nebeletristiku

Zivotopis


Rođena sam 22. 12. 1931. na Sušaku. Diplomirala 1955. talijanski i francuski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala 1964., a doktorirala 1971. Radila kao redoviti sveučilišni profesor na Fakultetu za defektologiju do 1994. Izabrana za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija


(osim prijavljenoga na web-stranicama DHKP)

Pier Paolo Pasolini: Žestok život, Mladost, Zagreb, 1962.
Natalia Ginzburg: Dani jedne obitelji, Mladost, Zagreb, 1965.
Gianni Rodari: Telefonske priče, Mladost, Zagreb, 1967.

 Bibliografija

 Jezici

francuski  hrvatski hrvatski  talijanski talijanski  hrvatski

Kontakt