Ekrem Čaušević REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi:

a) Beletristiku: tursku prozu

b) Nebeletristiku: tursku povijest i esejistiku

c) Dramu: tursku dramu 20. stoljeća

d) Poeziju: suvremenu tursku poeziju


Studij orijentalnih jezika (turski, arapski i perzijski) i književnosti završio je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu (1974.). Na istome fakultetu predavao je do travnja 1992. Godine 1994. utemeljio je Katedru za turkologiju, koja danas djeluje u sklopu Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je te katedre od njezina osnutka i redoviti profesor za predmete Suvremeni turski jezik, Osmanski jezik i Uvod u turkologiju. Usavršavao se u Istanbulu, Ankari, Beču, Budimpešti, Sofiji i Göttingenu. U akademskoj god. 1992-1993. i 2000-2001. kao stipendist njemačke zaklade A. von Humboldt bio gostujući profesor i znanstvenik na Sveučilištu u Göttingenu. Od 1995. god. gostujući je profesor i na sarajevskom Filozofskom fakultetu. Kao voditelj ili istraživač radio je na nekoliko domaćih i stranih projekata. Autor je više od 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te 'Gramatike suvremenoga turskog jezika' i sveučilišnoga udžbenika 'Turkološka čitanka'. Dobitnik je prevodilačke nagrade 'Kiklop' (2006.) za prijevod s turskoga jezika Pamukova romana 'Istanbul'. Član je redakcija stručnih i znanstvenih časopisa, dopisni član Türk Dil Kurumu (Turske jezikoslovne akademije) u Ankari te dobitnik odličja Republike Turske za iznimne zasluge u promicanju znanosti.

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  turski turski  hrvatski

Kontakt

  • ecausevi@ffzg.hr
  • Filozofski fakultet, Odsjek za hungarologiju i turkologiju, Ivana Lučića 3, Zagreb