Zdeslav Dukat REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rodio se u Zagrebu 17. lipnja 1940. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1958. upisao je Pravni fakultet i diplomirao 1963. Zaposlio se kao odvjetnički vježbenik i ujedno upisao studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu koji je diplomirao 1967. Magistrirao je 1971. radnjom “Parry-Lordova teorija i suvremena homerologija”, a doktorirao 1974. tezom “Sofoklov tragički junak i Aristotelova ‘Poetika”. Umro je Zagrebu 21. travnja 2012.

1. Pseudo-Kalisten, Roman o Aleksandru, uvod, prijevod i objašnjenja, str. 235, Novi Sad 1980 (21987).
2. Sofoklo: ogledi o grčkoj tragediji, str. 143, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1981.
2. izdanje objavljeno pod naslovom: Grčka tragedija, str. 254, Demetra, Zagreb 1996.
3. Gramatika grčkog jezika, str. 398, Školska knjiga, Zagreb 1983, (21990), (32003 i 42009, str. 403)
4. Aristotel, O pjesničkom umijeću, prijevod i komentar, str. 490, August Cesarec, Zagreb 1983, (22004 i 32005, Školska knjiga, str. 460).
5. Homersko pitanje, str. 299, Globus, Zagreb 1987, (21988)
6. Plutarh, Usporedni životopisi, I-III, str. 514+406+578, uvod, prijevod i bilješke, August Cesarec, Zagreb 1988, te 2. izd. u 2. sveska 2009. (Globus, Zagreb)
7. S. Schein, Smrtni junak (prijevod s engl.), str. 225, Globus , Zagreb 1989.
8. Platon, Eros i filia, predgovor, prijevod, bilješke, str. 235, Demetra, Zagreb 1996.
9. Ilijada; Odiseja – Izbor iz Homera, predgovor, redigiran Maretićev prijevod, str. 146, SysPrint, Zagreb 1996, (22000, str. 258), (32005 i 42007, Mozaik knjiga, str.
215).
10. Sofoklo: Kralj Edip /Antigona, predgovor i redigiran Račev prijevod, str. 143, SysPrint, Zagreb 1996, (22000, str. 197)
11. Eshil. Okovani Prometej, predgovor i redigiran Račev prijevod, str. 68, SysPrint, Zagreb 1998, (22000, str. 90)
12. Grčke tragedije / / Eshil, Sofoklo, Euripid, str 449, Mozaik knjiga, Zagreb 2005. (priredio Zdeslav Dukat; preveli Koloman Rac i Zdeslav Dukat)
13. Elektra; Ifigenija među Taurijcima / Euripid, preveo Koloman Rac; priredio i prijevod redigirao Zdeslav Dukat. Str. 122, SysPrint, Zagreb 2000.
14. Drevne izreke kraljeva i vojskovođa, Lakonaca i Lakonki / Plutarh; prijevod, str. 403, Demetra, Zagreb 2000.
15. Albin Lesky, Povijest grčke književnosti, prijevod s njemačkoga, str. 895, Golden marketing, Zagreb 2001.
16. Gorgija, prijevod u: Predsokratovci / fragmenti, sv. 2, Naprijed, Zagreb 1983.
17. Basne: (izbor) / Ezop; prijevod i predgovor, str. 61, Mozaik knjiga, Zagreb 2000.
18. Ernst Hans Gombrich, Kratka povijest svijeta za mlade, prijevod stihova, str. 272, SysPrint, Zagreb 2000.

 Bibliografija

 Jezici

starogrčki  hrvatski

Kontakt