Josip Brkić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi

Nebeletristiku: filozofija (suvremena), književnost (knjiž. teorija, esejistika), povijest


Životopis

Rođen 12. rujna 1944. Bapskoj (Vukovarsko-srijemska županija). Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Vukovaru. Studij matematike, fizike, filozofije i komparative književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Urednik u časopisu Pitanja (1970.-1972.), OKO (1973.-1981., glavni urednik, 1981.-1989.), IKRO Mladost (1973.-1992.)


Bibliografija

Matin Heidegger: Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb 1996.

Arnold Supan: Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj (1835.1918.), Zagreb 1999.

Martin Heidegger: Na putu k jeziku, Altagama d.o.o., Zagreb 2009.

 Bibliografija

 Jezici

njemački  hrvatski hrvatski  njemački

Kontakt