Branka Oštrec REDOVAN ČLAN

 Životopis

Branka Oštrec rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezični obrazovni

centar. Godine 1996. upisala je trogodišnji slobodni studij švedskoga jezika i književnosti, a godinu kasnije studij španjolskoga jezika i književnosti i etnologije  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2002. U San Franciscu je u okviru programa ESOL Examinations koje provodi University of Cambridge stekla Certificate in English Language Teaching to Adults, a 2005. godine imenovana je sudskim tumačem za engleski, španjolski i švedski jezik. 2008. godine završila je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijsko prevođenje Sveučilišta u Zagrebu za engleski i španjolski jezik. 2018. godine upisuje doktorski studij na Sveučilištu u Vigu - Programa de doctorado Traducción & Paratraducción, Universidad de Vigo. Iste godine pohađala je Ljetnu školu doktorata na Sveučilištu u Barceloni (Escuela de Verano de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona). Stručno se usavršavala na seminarima Osnove prava za prevoditelje i Seminario de Metodología de Espanol.

Od 1999. prevodila je hispanoameričke tv-serije, sažetke izložbi za Etnografski muzej u Zagrebu te sažetke etnoloških knjiga, a potom razne vrste stručnih tekstova. Godine 2000. počinje predavati engleski i španjolski jezik u centru za poslovnu komunikaciju HalPet. U tijeku 2001. godine boravila je u Argentini gdje je predavala hrvatski jezik. U tijeku boravka u Argentini provela je terensko istraživanje na temu Identitet Hrvata u Argentini, u provinciji Santa Fe te je objavila rad pod istim naslovom u argentinskom časopisu Studia Croatica. 2004. osnovala je tvrtku Vocabuli d.o.o. za poduku stranih jezika, prevodilaštvo i izdavaštvo te do 2009. nastavlja podučavati engleski i španjolski jezik. Istovremeno se bavila prijevodima raznih vrsta tekstova, a od 2005. prvenstveno zakonskih i pravnih za MVPEI (aquis communitaire). Od 2008. bavi se konsekutivnim i simultanim prijevodima za razna ministarstva Republike Hrvatske, Svjetsku banku, Poreznu upravu RH, Veleposlanstvo SAD-a, Agenciju za promicanje izvoza i ulaganja, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske, Vladu Republike Hrvatske, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Španjolski parlament (Las Cortes Generales), itd. Sudjelovala je kao prevoditelj  na raznim Twinning projektima u suradnji sa Španjolskom: Morsko ribarstvo, Zaštita osobnih podataka, Jačanje kapaciteta carinske uprave u borbi protiv korupcije, Računovodstveno razdvajanje računa u području univerzalne poštanske usluge i Profesionalni razvoj savjetnika u sudskim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke. U okviru navedenih projekata pismeno je prevodila relevantne zakonske tekstove, stručne tekstove i materijale, izvješća i priručnike, a konsekutivno i simultano radionice i seminare koji su se u sklopu navedenih projekata održavali u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Također je prevodila razgovore s autorima na Festivalu svjetske književnosti, Subversive Festivalu, Festivalu tolerancije te na Književnom dijalogu u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Španjolske. Za HRT obavlja simultane i pisane prijevode. Od ak. god. 2011./2012. održava Prijevodne vježbe I kao vanjski suradnik na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Od ak. god. 2015./2016. stalno je zaposlena kao lektorica, a od ak. god. 2020./2021. kao viša lektorica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Ak. god. 2016./2017. pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Polić-Bobić pokreće Prevoditeljski smjer na diplomskom studiju Španjolskoga jezika i književnosti.

 

Članica je Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja i Hrvatskog društva sveučilišnih lektora.

 

Objavila je jedan znanstveni rad u časopisu međunarodne razine, dva su u postupku objave te jedan izvorni znanstveni rad, jedan pregledni znanstveni rad i jedan stručni rad u tuzemnim časopisima. Prevela je dva kataloga izložbe za Arheološki muzej u Zagrebu (sa španjolskoga na hrvatski i sa španjolskoga na engleski jezik), 3 romana (María Duenas, Federico Axat, Javier Marías), 2 priče autorice Soledad  Puértolas i knjigu o filmu i teatru u Španjolskoj između 1936. i 1939. (Emeterio Díez Puertas).  

 

 Bibliografija

 Jezici

španjolski  hrvatski

Kontakt