Sonja Bennet REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena  sam 1949. u Zagrebu gdje sam diplomirala engleski i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu. Godinama sam živjela u Švedskoj gdje sam završila studij novinarstva na prestižnoj školi Poppius u Stockholmu. Kao slobodni novinar obavila sam velik broj reportaža, recenzija i kozerija u skandinavskom  dnevnom tisku i časopisima. Više godina potpisivala  sam kolumnu u novinama Svenska Dagbladet. Okušala sam se kao samostalni producent pri multikulturalnoj redakciji švedskog radija i kao vanjski dopisnik. Predavala sam hrvatski i engleski jezik u švedskoj školi.


Na slavističkoj katedri u Uppsali neko sam vrijeme vodila nastavu simultanog prevođenja i sudjelovala u radu na prvom švedsko-hrvatskom riječniku Lexin.


Po povratku u Hrvatsku počela sam se sustavnije baviti prevođenjem beletristike sa švedskoga na hrvatski jezik.
 

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski švedski  hrvatski

Kontakt