Ursula Burger REDOVAN ČLAN

 Životopis

Ursula Burger rođena je 1976. u Zagrebu. Zaposlena je u izdavačkoj kući Vuković&Runjić. Diplomirala je francuski jezik s književnošću i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je Europske studije na Sveučilištu Panthéon-Assas, Paris II. Osam godina radila je u odjelu za podršku nezaposlenima švicarskog grada Lausanne. Kao prevoditeljica surađivala je u emisijama Trećeg programa Hrvatskoga radija Alternet i Ogledi i rasprave. Od 2003. godine surađuje s francuskim web portalom Le Courrier des Balkans, čiju je sarajevsku redakciju osnovala 2007. Od 2012. do 2014. bila je suradnica udruženja Krokodil u Beogradu i sudjelovala u organizaciji književnih festivala KROKODIL i Do you read me?, te Krokodilove rezidencije za pisce. Članica je redakcije časopisa za književnost Tema i Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Književnim prevođenjem bavi se od 2003. S francuskog je, između ostalih, prevela djela Isabelle Jarry, Erica Fayea, Samuela Becketta, Tahar Ben Jellouna, Assie Djebar, Christiana Ostera, Raymonda Roussela, Tonina Benacquiste, Emmanuelle Pagano i Marguerite Duras. S grupom kolegica, osmislila je i pokrenula Translab - laboratorij za književno prevođenje i bolju vidljivost književnih prevoditelja. 

 Bibliografija

 Jezici

francuski  hrvatski hrvatski  francuski

Kontakt