Blažena Radas REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena 1967 u Beču;

Studij germanistike i slavistike u Heidelbergu; magisterij 1995 (rane pjesme Tina Ujevića);

DAAD lektorica u Zadru;

predavačica njemačkog jezika i filma u Londonu na London Metropolitan University;

od 2007 živi u Splitu i radi kao književna prevoditeljica i predavačica na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  njemački hrvatski  njemački

Kontakt