Maja Zorica REDOVAN ČLAN

 Životopis

OBRAZOVANJE
- rođena 1977. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju (IV.)
- 2003. diplomirala Hrvatski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, upisala poslijediplomski i doktorski studij književnosti na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu (smjer : povijest i teorija književnosti).
- 2006./2007. i 2007./2008. stipendist Vlade Republike Francuske - doktorski studij na
Sveučilištu Paris Diderot (mentor doktorskog rada, dr.sc., red.prof. Éric Marty)
- 26.11.2011. brani i stječe titulu doktora znanosti na Sveučilištu Paris Diderot s najvišom
ocjenom pred četveročlanom komisijom: E. Marty (mentor), I. Šafranek (FFZG), M.Sagaërt
(Université du Sud, Toulon Var) i predsjednik komisije P. Schnyder (Université de Haute-
Alsace, Faculté des Langues, Lettres et Sciences Humaines, potpredsjednik Fundacije
Catherine Gide), direktor Institut de recherche en langues et littératures européennes.
Doktorski rad je pohranjen na mikro-film i dostupan u svim većim sveučilišnim bibliotekama.
Doktorska disertacija je predložena, kao jedini kandidat Sveučilišta Paris Diderot za akad.g.
2011./2012., za nagradu « Le prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris ».
- 2013. doktorski rad je objavljen, uvelike dorađen i proširen dvjema cjelinama, kod pariškog
izdavača Éditions Orizons (biblioteka Universités, urednik Peter Schnyder) : André Gide : les
gestes d’amour – l’amour des gestes (506 stranica). Izdavanje je financiralo Znanstveno
vijeće Sveučilišta Paris Diderot (Paris VII) i Fundacija Catherine Gide. Knjiga André Gide :
les gestes d’amour – l’amour des gestes predložena je za nagradu Fundacije Catherine Gide.
- 2005. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na projektu prof. dr.sc. Josipa
Užarevića, Romantizam : formiranje modernoga subjekta i europska ideja.
- 2012. znanstveni novak – viši asistent.
- 2013. (1. srpnja) znanstveni suradnik.
- 2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri za
francusku književnost Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA DJELATNOST
- 2 autorske knjige : 1 na francuskom objavljena u Parizu, 1 na hrvatskom (Naklada Ljevak,
izdanje predviđeno za 2021./2022.),
- 46 znanstvenih članaka (29 znanstvenih članaka u časopisima i 17 članaka poglavlja u knjizi).
- izlagala na trideset šest (36) međunarodnih znanstvenih skupova
- održala sedam (7) pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.
- član organizacijskog odbora triju (3) međunarodnih znanstvenih skupova, i član programskog
odbora i organizacijskog odbora još triju (3) međunarodnih znanstvenih skupova.

RECENZENT
- 2018. recenzija međunarodnog kompetitivnog projekta u kategoriji istraživačkih projekata za
Institute for Advanced Studies u Orléansu, Le Studium, Loire Valley (Orléans) : “Roland
Barthes Goes East: Transnational "French Theory" during the Cold War in the Balkans”.
- recenzent tri (3) znanstvene knjige.
- recenzija 40 znanstvenih članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima.
- usavršavanje u znanstvenom području, nastavi ili struci nakon diplomiranja ukupno 2 godine,
8 mjeseci i 26 dana

PROJEKTI
- 2005. znanstveni novak na projektu dr.sc. Josipa Užarevića, red.prof. na Odsjeku za
istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, «
Romantizam : formiranje modernoga subjekta i europska ideja ».
- 2016. član povjerenstva za standard kvalifikacija u projektu dr.sc. Dragana Bagića, izv.prof.
na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Usklađivanje
studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
(ESF-HKO). Financiranje iz Europskog socijalnog fonda (esfhko.ffzg.unizg.hr).
- 2017.-2019. voditelj, uz dr.sc. Nenada Ivića, red.prof., međunarodnog francusko-hrvatskog
kompetitivnog projekta COGITO (2017.-2019.), L’écriture du concept : le genre occidental
(Pisanje koncepta : zapadni žanr) u kojem su sudjelovali profesori s Odsjeka za Filozofiju
Sveučilišta u Poitiersu, pripadnici laboratorija MAPP ( « Métaphysique allemande et
philosophie pratique », « Njemačka metafizika i praktična filozofija», EA 2626), Gilles
Marmasse i Arnaud François. Projekt COGITO « Pisanje koncepta : zapadni žanr » projekt je
u okviru francusko-hrvatskog partnerstva Hubert Curien (PHC), i financirala su ga
ministarstva Republike Hrvatske i Republike Francuske : MZOS (RH), MEAE (F) i MESRI
(F).
- 2019.-2020. urednik prvog DOS-a (digitalnog obrazovnog sadržaja) za Francuski jezik za
osnovnu i srednju školu, za 5. razred osnovne škole i za 1. razred srednje škole, i za početnike
i za nastavljače, u sklopu projekta « e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola
(II. faza) » Nositelj projekta: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Izvođač :
ALGEBRA d.o.o.
- 2017. (svibanj), 2018. (svibanj) i 2019. (svibanj) projekt dr.sc. Sunnie Rucker-Chang,
izv.prof. sa Sveučilišta u Cincinnatiju (Ohio, SAD), « Travel abroad », kolegij « Monsters ».
- 2021. projekt dr.sc. Christophea Gagnea (Senior Language Teaching Officer in French) i
Sveučilišta Cambridge (Churchill Colege, Faculty of Modern and Medieval Languages and
Linguistics) u stvaranju « Cambridge Collaborative A-level Resources for Languages »
(CCARL) za francuski i njemački jezik.

UREDNIK
- urednik, uz dr.sc. red.prof. Nenada Ivića, jednog (1) zbornika radova s međunarodnog
znanstvenog skupa : Roland Barthes : Création, émotion, jouissance, Pariz, Classiques
Garnier, coll. Rencontres (n° 274), 2017.
- urednik erotske biblioteke u Profil international d.o.o. u kojoj je uredila tri (3) knjige.

STRUČNA DJELATNOST :
- 12 stručnih članaka
- prijevod 15 knjiga s francuskog na hrvatski jezik :
1. Markiz de Sade, Filozofija u budoaru, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2004.
2. Antoine de Saint-Exupéry, Zemlja ljudi, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2004.
3. Antoine de Saint-Exupéry, Noćni let, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2005.
4. Antoine de Saint-Exupéry, Južna pošta, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2005.
5. Antoine de Saint-Exupéry, Ratni pilot, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2006.
6. Régis Jauffret, Autobiografija, Zagreb, SysPrint, 2007. (tekst i razgovor s piscem u
Parizu)
7. Michel Houellebecq, Sabrane pjesme, Zagreb, Litteris, 2008.
8. Nina Bouraoui, Moje loše misli, Zagreb, Algoritam, 2008.
9. Georges Badou, Renée Pélagie, markiza de Sade, Zagreb, Zagrebačka naklada, 2008.
10. Régis Jauffret, Mikrofikcije, Zagreb, Sysprint, 2009.
11. Cécile Guilbert, Warhol Spirit, Zagreb, Sandorf, 2009.
12. Éric Chevillard, Zgaziti Nisarda, Zagreb, Sysprint, 2010.
13. Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ, Zagreb, Profil international, 2011.
14. Michel Foucault, Rođenje biopolitike, Predavanja na College de France (1978.-
1979.), Zagreb, Sandorf/Mizantrop, 2016.
15. Michel Foucault, O vladanju živima, Predavanja na College de France (1979.-
1980.), Zagreb, Sandorf/Mizantrop, 2019.

- prijevod brojnih eseja, poglavlja iz knjiga i članaka (Europski glasnik, Le Monde
diplomatique)
- obrazloženja za dvije nagrade DHKP-a (1 godišnja, 1 životna)

- za vrijeme šestomjesečnog Predsjedanja Republike Hrvatske Europskom Unijom
(EU2020HR), jedan od dva prevoditelja MVEP-a (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
za pisane prijevode s hrvatskog i engleskog na francuski jezik.

ČLANSTVO :
- član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (od prosinca 2018) –
trenutno u drugom mandatu
- Od 2007./2008. do 2011./2012. član istraživačke skupine ITEM-CNRS Državnog centra za
znanstvena istraživanja (Institut des textes & manuscrits modernes-Centre national de la
recherche scientifique), «Genese et autobiographie» (voditelj Philippe Lejeune, Catherine
Viollet)
- član znanstvenog vijeća međunarodne znanstvene mreže, Frankofone organizacije za
obrazovanje i istraživanje u humanističkim znanostima OFFRES (Organisation Francophone
pour la Formation et la Recherche Européenne en Sciences Humaines).
- predstavnik francuskog udruženja stručnjaka za 19. stoljeće (Société des études romantiques
et dix-neuviémistes, SERD) za Hrvatsku.
- član Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
- član « Centre d’études gidiennes » na Sveučilištu Université de Lorraine (Bureau 49, bâtiment
A UFR Arts, lettres et langues, Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01).

ADMINISTRATIVNE DUŽNOSTI
- Od akad.g. 2008. do 2012., četiri akademske godine, ISVU koordinator za Francuski jezik i
književnost za preddiplomski i diplomski studij (ISVU 2008.-2012.)
- Od akad.g. 2008./2009. vrši dužnost i ECTS koordinatora (ECTS 2008.-danas)
- Od ak.g. 2014./2015. CEEPUS koordinator za Francuski jezik i književnost (CEEPUS 2014.-
danas)

POPULARIZACIJA ZNANOSTI :
- 1 gostovanje u specijalnom broju francuskih novina «Le Point» o markizu de Sadeu
- 9 gostovanja u emisijama Hrvatskog radija
- 5 gostovanja u emisijama HTV-a
- 1 gostovanje na tribini «Književni petak».

 Bibliografija

 Jezici

francuski  hrvatski

Kontakt