Slaven Lendić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođen sam 29. rujna 1989. godine.

2008. godine maturirao sam u II. Jezičnoj gimnaziji, u Osijeku, gdje sam stekao DSD Sprachdiplomu (razina C1) i položio Cambridge ESOL Examination (razina C1). 2008. godine upisujem preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 2011. upisujem diplomski studij engleskog jezika i književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, koji sam završio 2014. godine. Obučen za rad simultanog i konsekutivnog tumača, kao i pismenog prevoditelja. Također, solidno vladam i njemačkim jezikom (razina B2), a poznajem francuski jezik (razina B1).

24. rujna 2014. obranio sam diplomski rad na Filozofskom fakultetu u Osijeku, koji je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Do sada sam ostvario uspješnu prevoditeljsku suradnju s nakladničkom kućom Ljevak, gdje sam objavio prijevod s engleskog jezika beletrističke knjige za mlade Pobunjena (Insurgent), autorice Veronice Roth. Također, objavio sam i prijevod knjige Ljubav s Neba (Love from Heaven), autorice Lorne Byrne, također s engleskog jezika. Nedavno sam završio prijevod knjige Ajahna Brahma, Don't Worry, Be Grumpy (Slonica koja je izgubila sreću), kao i zbirku priča Four: A Divergent Collection (Four: Priče o Različitima). Za promociju naslova knjižare Ljevak odabirao i prilagođavao marketinške tekstove na engleskom i hrvatskom jeziku, a preveo sam i pojedine tekstove u stručnim i znanstvenim publikacijama. Sposoban za formalnu komunikaciju i korespondenciju na više stranih jezika. Naviknut na uspješan rad uz vremenska ograničenja, e-komunikaciju sa strankama i koordinaciju rada s lektorima, kao i poštivanje rokova. Vladam velikim brojem stručnog nazivlja humanističke, društvene i religijske tematike na više jezika. Komunikativan, pristojan i uvijek otvoren za usvajanje novih znanja, kao i stjecanje novih poslovnih iskustava.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  engleski

Kontakt