Sara Profeta REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena 1986. u Zagrebu, završila jezičnu gimnaziju i upisala Filozofski fakultet. Diplomirala govorništvo na fonetici te prevoditeljstvo na skandinavistici. Književnim prevođenjem bavi se od 2011, a od 2015. godine zaposlena je kao lektor i kasnije viši lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku. Predaje jezične vježbe na prijediplomskom studiju, a na diplomskoj razini izvodi izborni kolegij Prevođenje književne proze.

 Bibliografija

 Jezici

švedski  hrvatski

Kontakt