O nama


Društvo hrvatskih književnih prevodilaca prestižna je umjetnička udruga plodne sedamdesetogodišnje tradicije. Radimo na promicanju interesa i prava književnih prevodilaca te na podizanju razine našeg prevodilaštva i kulture. Priređujemo tematske skupove, organiziramo stručne radionice i javne tribine te sudjelujemo u kulturnim projektima vezanim uz književnost i kulturu.

DHKP član je krovne europske književnoprijevodne asocijacije Europskog vijeća udruženja književnih prevodilaca (European Council of Associations of Literary Translators – CEATL).

Redovni članovi DHKP koji se žele profesionalno posvetiti isključivo prevođenju i steći članstvo u krovnoj udruzi svih samostalnih umjetnika Hrvatske (Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika), te drugi književni prevoditelji, mogu od DHKP-a dobiti službenu potvrdu o ispunjavanju brojčanih kriterija.