Branka Grubić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena sam 25.3.1946. godine, osnovnu školu završila u Donjem Miholjcu, gimnaziju u Zagrebu (IV. gimnazija) i Filozofski fakultet u Zagrebu (grupa filozofija – njemački jezik).

Do mirovine radila sam na gimnaziji u Donjem Miholjcu (predavala njemački jezik, filozofiju, logiku i etiku). Prevođenjem sam se počela baviti 1997. godine. Do sada sam prevela 68 naslova.

 Bibliografija

 Jezici

njemački  hrvatski

Kontakt