Smjernice za rad Povjerenstva za dodjelu nagrade "Josip Tabak" Društva hrvatskih književnih prevodilaca

Zadaća Povjerenstva

Povjerenstvo bira dobitnike, a Društvo dodjeljuje nagradu „Josip Tabak“ istaknutim književnim prevodiocima, članovima DHKP-a, koji su svojim opusom obogatili književno-prevodilačku struku u Hrvatskoj općenito, odnosno autorima najboljeg prijevoda objavljenog u prethodnoj godini u svojoj kategoriji.


Nagrade

Nagrade DHKP-a nose naziv Nagrada “Josip Tabak”.

Svaka se nagrada sastoji od Priznanja. UO svake godine nastoji osigurati sredstva za novčani dodatak Priznanju. Novčani dodatak dijeli se u jednakim omjerima dobitnicima godišnje nagrade, a dobitnik-ca nagrade za životno djelo dobit će veći iznos od jedne godišnje nagrade, sukladno godišnjem proračunu.

Nagrade “Josip Tabak” dodjeljuju se članovima DHKP-a.

Nagrade “Josip Tabak” dodjeljuju se u kategorijama Životno djelo i Godišnja nagrada.

Puni nazivi nagrada:

Nagrada “Josip Tabak” za životno djelo, odnosno Godišnja nagrada “Josip Tabak” za najbolji prijevod u xy. godini u kategoriji (naziv kategorije).


Nagrada za životno djelo

Povjerenstvo svake godine dodjeljuje jednu Nagradu “Josip Tabak” za životno djelo.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se članovima DHKP-a na temelju njihova prevodilačkog opusa i aktivnosti, odnosno doprinosa struci književnog prevodilaštva i radu Društva.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti postumno.

Upravni odbor predlaže Povjerenstvu do tri kandidata, a Povjerenstvo bira dobitnika nagrade za životno djelo.


Godišnja nagrada

Godišnja nagrada može se dodijeliti za sljedeće kategorije: beletristička proza, publicistika (nebeletristička proza), književnost za djecu i mlade, poezija, strip (grafički romani i novele) i drama.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za djelo koje je prvi put objavljeno od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Godišnje nagrade dodjeljuju se prema kriteriju kvalitete prijevoda. Relevantnost izvornika sekundarna je u odnosu na prijevod.

Godišnja nagrada ne mora se dodijeliti ako u određenoj kategoriji kriterij kvalitete nije ispunjen.


Rokovi

Siječanj

Upravni odbor otvara prijave javnim objavljivanjem obrasca na stranicama DHKP-a i slanjem obavijesti o tome.


15. veljače

Rok za prijavu prijedloga za nagradu.


16. veljače - 1. ožujka

Upravni odbor predlaže i, uz njihovu suglasnost, imenuje članove Povjerenstva na mandat od jedne godine.


Ožujak

Povjerenstvo se sastaje prvi put, određuje Predsjednika-cu te raspodjeljuje zadatke pregledavanja pristiglih prijava, prema jeziku, žanru te osobnim afinitetima članova Povjerenstva.

Članovi povjerenstva mogu pregledavati prijave i izvan kategorije koja im je dodijeljena za uže vrednovanje.


Svibanj

Povjerenstvo određuje uži izbor s obzirom na kvalitetu pristiglih prijava. Svi članovi Povjerenstva do idućeg sastanka moraju proučiti prijavljena djela u užem izboru.

U slučaju da u uži izbor uđe prijevod s jezika za koji ni jedan od članova Povjerenstva nije kompetentan, na prijedlog Povjerenstva Upravni odbor poziva vanjskog stručnjaka za mišljenje.


Srpanj

Povjerenstvo konsenzusom ILI većinskim brojem glasova donosi konačni izbor laureata i o tome obavještava Upravni odbor i Ured DHKP-a.

Povjerenstvo (ili vanjski suradnici) pišu obrazloženja.


Kolovoz/Rujan

Prikupljanje priloga i fotografija za plakat, press-materijal i dr.

Izrada i tisak priznanja i plakata.


30. rujna, odnosno na dan Skupštine DHKP-a

Dodjela nagrada


Poslije dodjele

Uplate eventualnog novčanog dodatka


Povjerenstvo

Povjerenstvo se sastoji od pet članova-ica.

Članovi Povjerenstva u cjelini svojim opusom pokrivaju sve kategorije godišnje nagrade.

Članstvo u Povjerenstvu počasna je funkcija.

Povjerenstvo se može savjetovati s vanjskim suradnicima uz pristanak UO (u slučajevima kao što su provjera kvalitete, pisanje obrazloženja za nagradu kad se jezikom izvornika prijave ne služi ni jedan član Povjerenstva te u drugim slučajevima). Upravni odbor poziva vanjske suradnike i preuzima financijske obveze prema njima.

Članovi Upravnog odbora DHKP-a ne mogu ujedno biti članovi Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva u godini svoga mandata ne mogu biti prijavljeni za nagradu.

Članove Povjerenstva imenuje UO uz njihovu suglasnost.


Dobitnici

Nagrade Josip Tabak mogu se dodijeliti samo članovima DHKP-a.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i više puta istom članu-ici i u istoj kategoriji.

Dobitnik godišnje nagrade ne može biti član-ica koji-a je iste godine dobio-la Nagradu Iso Velikanović.


Prijavnica za godišnju nagradu

Članovi prijavljuju sebe ili kolege članove DHKP-a.

Svaki član može biti prijavljen u jednoj ili više kategorija.

Svaki prijavljeni naslov smatra se jednom kandidaturom, neovisno o broju prijava tog naslova.


Sadržaj prijavnice

Kandidat (član DHKP-a)

Izvorni autor

Naslov djela

Godina izdanja

Izdavač

Prijavljujem djelo za kategoriju

Beletristička proza

Publicistika

Poezija

Dramski tekst

Grafički romani i novele

Književnost za djecu i mlade


Kratko obrazloženje (preporuka) - do jedne kartice teksta (polje nije obavezno popuniti)

 Podijeli na društvenim mrežama