Prevoditeljski portret - Dubravka Sesar


Dubravka Sesar (Split 1947.), sveučilišna profesorica, završila je studij slavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala i radila na Odsjeku za zapadno/slavenske jezike. Od 2014. je član suradnik HAZU. U znanstvenom se radu bavila različitim komparativnim istraživanjima hrvatskoga i drugih slavenskih jezika, posebno jezičnom standardizacijom i sintaksom, ali i frazeologijom, leksikografijom, translatologijom i dr. Objavila je jedanaest autorskih i koautorskih knjiga, preko osamdeset znanstvenih i stručnih radova, znatan broj prijevoda slavenskih klasika te uredila deset znanstvenih knjiga. Vodila je tri znanstvena projekta, pokrenula osnivanje studija slovakistike, održavala nastavu na studijima bohemistike i slovakistike te na doktorskom studiju lingvistike (slavistike). Bila je predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora HFD-a i organizirala Drugi hrvatski slavistički kongres 1999. u Osijeku, za što je iste godine dobila Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stalno se bavila i književnim prevođenjem, i to s češkoga, slovačkoga, ukrajinskoga, poljskoga i ruskoga jezika. Objavila je nekoliko knjiga prijevoda slavenskih klasika – uz ostalo prvi hrvatski prepjev Maja Karla Hynka Mache (u knjizi Iz češke preporodne poezije, 1996), Marketu Lazarovu Vladislava Vančure (2008), Pjesme Bogdana Igora Antonyča (2011), Curriculum vitae Nikolaja Terleckoga (2012), Izabrane pjesme Sergeja Jesenjina (2016), Marine Cvjetajeve (2018) i Borisa Pasternaka (2020), Razgovore s Masarykom Karla Čapeka (2019), Bračke priče Martina Kukučína (2020), Knjigu apokrifa Karla Čapeka (2021) i dr. Njezin najveći prevoditeljski udio sadrži antologija Zlatna knjiga češkoga pjesništva (priredio Dušan Karpatský, 2003), za koju je dobila godišnju nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca i dvije češke državne nagrade – Artis bohemiae amicis i Gratias Agit (2004). Za svoje zasluge u hrvatskoj slavistici odlikovana je „Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića“ (2017), a kao sudionica projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća dobila je Nagradu Grada Zagreba za 2021. godinu. Svoje književne prijevode i druge književne radove potpisuje kao Dubravka Dorotić Sesar.