Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (u daljnjem tekstu Naručitelj), Ilica 42, Zagreb, poziva studente-studentice i studentske kreativne timove sa svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Autori/ce) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Društva hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP).

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada idejnog rješenja vizualnog identiteta Naručitelja.

PROJEKTNI ZADATAK

Idejno rješenje treba sadržavati:

1. Logotip (prijedlog osnovnih grafičkih standarda logotipa i njihovi međusobni odnosi)

2. Karakteristične boje i vrste tipografije

3. Primjeri primjene (plakat B1, naslovnica Facebook stranice (cover photo), profilna fotografija Facebook stranice); memorandum, pečat kvalitete

4. Web banner, s apliciranim logotipom

Ukoliko žele, Autori/ce mogu poslati i više primjera primjene te kratki opis i obrazloženje rada.

NOVČANA NAGRADA

Autor/ici najuspješnijeg rada (pobjedniku Natječaja) dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Naručitelj će Autor/ici isplatiti prigodnu nagradu u roku od 30 dana od primopredaje idejnog rješenja u elektroničkom obliku kao otvorene datoteke pogodne za daljnje grafičko oblikovanje (priprema za tisak).

TIJEK NATJEČAJA

Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-u ili USB sticku u .pdf formatu) predaju se u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom Autor/ice ili nekim drugim prepoznatljivim znakom koji odaje identitet Autor/ice neće biti razmatrani. Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena samo šifrom u kojoj se nalaze podaci o Autor/ici te ostala potrebna dokumentacija – Obrazac A, Obrazac B i Obrazac C.

Svi zainteresirani pozvani su da u vremenu od 15. ožujka do 15. travnja 2019. pošalju ili dostave svoja idejna rješenja.

Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na sljedeću adresu: Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Ilica 42/II, 10 000 Zagreb. S oznakom (za NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA VIZUALNOG IDENTITETA DHKP)

Natječajno povjerenstvo čine članovi upravnih tijela Društva hrvatskih književnih prevodilaca.

Povjerenstvo će odluku o najboljem idejnom rješenju donijeti najkasnije do 30. travnja 2019. Svi će Natjecatelji o vlastitom rezultatu biti obaviješteni e-mailom. 

Naručitelj će s Autor/icom čije je idejno rješenje odabrano sklopiti Ugovor o izradi izvedbenog rješenja i ustupanju prava na korištenje autorskog djela. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih rješenja te ponavljanja Natječaja o čemu će svi Autor/ice biti obaviješteni e-mailom.

Za sva dodatna pitanja i informacije javite se na e-mail natjecaj.dhkp@gmail.com ili telefon +385 (0)1 4847 565

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Prilikom ocjene natječajnih radova Povjerenstvo će najprije vrednovati usklađenost s uvjetima ovog Natječaja te umjetničku vrijednost rješenja prema sljedećim parametrima:

• kvaliteta i originalnost predloženog rješenja,

• prepoznatljivost predloženog rješenja

• preglednost i razumljivost rješenja

• jasnoća, logičnost i funkcionalnost rješenja u skladu s djelatnošću Naručitelja

• ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima

PRAVA PRIMJENE I KORIŠTENJA NATJEČAJNIH RADOVA

Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad postaje vlasništvo Naručitelja te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja Autora/ice. Autor/ica su dužni dostaviti dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Naručitelja (OBRAZAC B).

Autor/ice su dužni dostaviti i dokaz (potpisanu Izjavu) o autorstvu natječajnog rada (OBRAZAC C).

O Društvu hrvatskih književnih prevodilaca

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca prestižna je umjetnička udruga plodne šezdesetogodišnje tradicije. Radi na promicanju interesa i prava književnih prevodilaca te na podizanju razine prevodilaštva i kulture u Hrvatskoj. Priređujemo tematske skupove, organiziramo stručne radionice i javne tribine te sudjelujemo u kulturnim projektima vezanim uz književnost i kulturu.

Aktivni smo na Facebooku, preko kojega redovito komuniciramo s našim članovima i članicama, kolegama i kolegicama te profesionalnom i stručnom javnošću i čitateljskom publikom. Važni su nam prisutnost na društvenim mrežama i korištenje svih suvremenih komunikacijskih alata, ali važna nam je i poveznica s dugom tradicijom i povijesti DHKP-a. 

U hrvatskom kulturnom prostoru književno prevođenje ima višestoljetnu tradiciju kojoj su razlozi u njegovu geopolitičkom položaju, ali i u njegovoj znatiželji i otvorenosti, nerijetko svojstvenoj tzv. malim narodima. U razdoblju nakon II. svjetskog rata želja i potreba za većim kulturnim upoznavanjem institucionalizirala je prevodilaštvo kao profesiju. U cijelom svijetu prevodioci se počinju udruživati u strukovne organizacije, pa je 1953. u Parizu osnovana i Međunarodna federacija prevodilaca, koja će u mreži organizacija i agencija Ujedinjenih Naroda dobiti pri UNESCO-u status međunarodne nevladine organizacije u kategoriji A i s godinama okupiti nacionalna društva prevodilaca svih usmjerenja. Iste te godine, 1953., hrvatsko je društvo književnih prevodilaca upisano u Zagrebu u sudski registar. Osnivačka skupština održana je 11. studenoga 1952. i na njoj su utvrđeni temeljni zadaci Društva te izabran Upravni odbor kojim je predsjedavao Gustav Krklec.

Danas nam je, uz sve naslijeđene zadatke, u fokusu sustavan rad na promicanju vidljivosti prevoditelja i prevoditeljica na hrvatskoj kulturnoj sceni i na zaštiti autorskih prava. S tim u vezi konstantno podsjećamo na obvezu isticanja imena prevoditelj/ica u svakom kontekstu kada se spominje prevedeno književno djelo: ne samo u objavljenom djelu, već i u internetskim i tiskanim katalozima, pozivnicama, biltenima i drugim promidžbenim materijalima, kao i u svim javnim objavama u kojima se spominje prevedeno književno djelo. Prošle godine smo, naslanjajući se na pokret #NameTheTranslator s engleskog govornog područja, osmislili hashtag #TkoJeAutorIcaPrijevoda, odnosno #TkoJePreveo. 

Za sve dodatne informacije pozivamo Autor/ice da posjete web stranicu i Facebook stranicu DHKP-a.

Obrasci potrebni za zadovoljavanje kriterija natječaja: OBRAZAC A, OBRAZAC B, OBRAZAC C i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.


 Podijeli na društvenim mrežama