Zlatan Mrakužić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zanrovi

a) Beletristiku: engleska i američka (modernizam, ili razdoblje otprilike 1890-1960.; američka žanrovska književnost (krimić, vestern ...)
b) Nebeletristiku: historiografija, biografija

Zivotopis

Rođen sam u Zagrebu 1957. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio sam studij komparativne književnosti i opće lingvistike. Godine 1997. nakon završenog poslijediplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekao sam akademski stupanj magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o književnosti. Godine 2000. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu stekao sam akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o književnosti. Radove iz područja znanosti o književnosti objavio sam u časopisima Književna smotra, Forum, Umjetnost riječi i Republika. Bio sam lektor hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu za strane studije u Pekingu (NR Kina) i na Sveučilištu u Szombathelyju (Republika Mađarska).

Bibliografija

Elmore Leonard: Rat za viski, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
Paul Johnson: Moderna vremena, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.

Uzorak

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski