Anna Tuszyńska REDOVAN ČLAN

 Životopis

Zanrovi


a) Beletristiku
b) Nebeletristiku
c) Dramu


Zivotopis


Rodjena 1974. godine u Poznanju, u Poljskoj.
1999. diplomirala kroatistiku na Sveucilistu Adama Mickiewicza u Poznanju.
Od 2004. u Krakovu i drugim poljskim gradovima prikazuju se dvije Gavranove drame: Muz moje zene i Sve o zenama i to s velikim uspjehom.


Bibliografija


U pripremi: Drame Mire Gavrana: Tajna Grete Garbo i Pacijent doktora Freuda

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  poljski poljski  hrvatski

Kontakt

  • Burak b.b.