Petar Ušković Croata REDOVAN ČLAN

 Životopis

Petar Ušković Croata rođen je u Đakovu 1992. Maturirao je na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje studij filozofije i latinskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove (Hrvatskim studijima) Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 2013. / 2014. odlazi na humanističku akademiju Vivarium Novum u Rim, gdje studira latinsku i grčku književnost, te književnost humanizma i renesanse. Koautor je prvog hrvatskog izdanja priručnika Latine disco I, i nekoliko prijevoda s latinskog jezika.  Održao je nekoliko predavnja na znanstvenim i drugim skupovima (Treća međunarodna kroatološka konferencija "Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba"; Susreti s kalsičarima) te napisao nekoliko članaka i prijevoda s područja hrvatskog latiniteta. Član je Circulus latinus Zagrabiensis i osnivač Zagrebačke Škole latinskog jezika.

Obrazovanje

 

·      2013 – 14: Akademija Vivarium Novum (Rim, Italija): jednogodišnji studij latinskog i grčkog jezika

·      2013: 18. 4. – 21. 4. Sedma latinistička tekstološka radionica “Marulićev opis Splita(voditelji: Tamara Tvrtković i Vlado Rezar)

·      2011 – 15: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu: preddiplomski studij filozofije i latinskog jezika

·      2008 – 11: Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima

 

3. Međunarodna kroatološka konferencija »Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba« (Zagreb, 26. – 28. rujna 2013.) – “Kralj Vladimir u hrvatskoj latinističkoj historiografiji”

 

Publikacije

 

Objavljene knjige

 

·      Hans H. Orberg, Latine Disco I = Učim latinski (ur. Angela Crnobrnja, Ira Potočnik Čižić, Petar Ušković), Zagreb: Dominović 2014.

 

Radovi

 

·      Nekršćanski autori u djelu De civitate Dei Aurelija Augustina (Filozofski fakultet Družbe Isusove - Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2015 - bakalaureatski rad; mentor: prof. dr. sc. Pavao Knezović)

 

 

 

 

Prijevodi s latinskog

 

·      Fra Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj(ur. Pavao Knezović), Zagreb 2014. Emericus Pavich: Ramus viridantis olivae [De conventu Sanctae Crucis Essekini; De conventu ss. apostolorum Philippi et Jacobi Vukovarini]

 

Ostalo

 

·      Romae nutriri mihi contigit atque doceri seu annus academicus in aedibus academiae c.n. Vivarium Novum strictim percursus, Latina et Graeca br. 25, Zagreb 2014.

 

·      Fra Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj(ur. Pavao Knezović), Zagreb 2014. [Kronika sa znanstvenog skupa]

 

·      2013: 2. 05. »Susreti s klasičarima« izlaganje na temu “Marulićevi dani viđeni očima mladih klasičara” (s prof. Anom Oreški)

 

·      2014 - 2015: Demonstrator na Hrvatskim Studijima (Pristup latinskom tekstu, mentor doc. dr. sc. Šime Demo; Latinska patristika, mentor: prof. dr. sc. Pavao Knezović)

 

 

 

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  latinski latinski  hrvatski

Kontakt