Lucia Leman REDOVAN ČLAN

 Životopis

Književnica, prevoditeljica i književna znanstvenica profilirana dodiplomskim studijem drame i performancea, praksom glumice, a zatim i akademskom ekspertizom iz područja komparativne književnosti i anglistike s posebnim fokusom na mediteranskoj i britanskoj renesansnoj drami, te na poeziji Shelleya i Byrona. Broji dvadeset osam godina iskustva kao samostalni pisac, te gotovo desetljeće radnog staža u Ujedinjenom Kraljevstvu kao sveučilišni predavač i nezavisni znanstvenik. Piše i predaje na engleskom i na hrvatskom kao bilingvalni govornik.  U svojstvu književne prevoditeljice s njemačkog i engleskog jezika interesi joj obuhvaćaju poeziju, prozu i esejistiku u rasponu od komercijalnih trilera do sofisticiranih postmodernih fikcija i britanskog dramskog pjesništva, s posebnim naglaskom na drami jakobinskog i romantičarskog razdoblja, o kojoj predaje na svjetskim i domaćim sveučilištima. 

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski njemački  hrvatski hrvatski  engleski

Kontakt